ZZP’ers maken deel uit van onze economie

GESCHREVEN DOOR REDACTIE

 

Meer dan 1.100. Dat is een schatting van het aantal ZZP’ers in de gemeente Heemstede. Een factor van economisch belang blijkt uit de woorden van de burgemeester Marianne Heeremans maandag 25 november tijdens de door de gemeente georganiseerde bijeenkomst “Voor ZZP’ers, door ZZP’ers”.

Heeremans, die tevens de portefeuille economische zaken beheert, zegt dat ZZP’ers deel uitmaken van ‘onze economie.’ Aan de circa 150 bezoekers, merendeel ZZP’ers, zegt ze dat het echter ook een groep is die onzichtbaar is.

De gemeente probeert daar onder meer verandering in brengen door het bijhouden van een databank en een portal als ‘digitale ontmoetingsplek’ voor ZZP’ers. Daarnaast faciliteert het bijeenkomsten. Bij deze vierde editie van de bijeenkomst “Voor ZZP’ers, door ZZP’ers” worden de bezoekers in de burgerzaal van het gemeentehuis bijgepraat over de gevolgen van het regeerakkoord voor de ZZP’er, Broodfonds Heemstede e.o. en het initiatief ‘Heemsteedse Helden.’

Bob Dikkeboom, eigenaar van fiscaal en juridisch adviesbureau Dikkeboom & Partners, trapt af. Het op Prinsjesdag gepresenteerde regeerakkoord blijkt vooral betrekking te hebben op aanpassingen in de algemene heffingskorting, de arbeidskorting en de hypotheekrenteaftrek. De VAR, door Dikkeboom schertsend geïntroduceerd met de vraag VAR Verklaring: Middel of Monster? leidt tot veel reacties.

Daarbij is het er bij het publiek vooral om te doen hoe je als ZZP’er schijnzelfstandigheid kan voorkomen. Een ‘goed’ contract is daarvoor essentieel, meent Dikkeboom. Vakantiedagen in een ZZP contract zijn een voorbeeld van hoe het niet moet. “Kansloos” zegt hij. Na enig aandringen van de burgemeester zegt hij de zaal een lijstje met top 12 tips voor een ZZP-contract toe.

Een snelle enquête in de zaal illustreert dat het broodfonds een interessant alternatief voor de dure AOV zou kunnen zijn. In ieder geval voor de gangbare looptijd van twee jaar van een broodfonds. Nog geen 50 % blijkt over een AOV te beschikken concludeert Adrieke de Kraker, een van de nu 23 leden van ‘Broodfonds Heemstede e.o.’ De Kraker legt uit dat ze bij de vorige bijeenkomst door het concept werd geraakt en dacht ‘dit wil ik ook’. Vijf maanden later is Broodfonds Heemstede e.o. een feit. De eerste officiële oprichtingsbijeenkomst is op 11 december en vanaf april is er een extra instapmogelijkheid. De Kraker benadrukte het belang van een goede relatie onder de broodfondsleden voor het succes van het concept. “De connectie met elkaar is heel erg hard nodig voor dit principe” legt ze uit. Ze spreekt dan liever ook van het ‘schenkkringprincipe’ zegt de Kraker. “Je vangt arbeidsongeschiktheid met elkaar op. Je schenkt aan de zieke deelnemer.” Ook de burgemeester blijkt verheugd met het initiatief. “We kunnen heel trots met elkaar zijn dat we dit gerealiseerd hebben na de vorige bijeenkomst” zegt ze.

Mick Slaap, partner van organisatieadviesbureau Evate en initiatiefnemer van het platform ‘Heemsteedse Helden’ zegt dat er in de huidige markt een belangrijke rol voor de ZZP’er is weggelegd. “Aan de ene kant zie je steeds vaker grote ontslagrondes bij grote ondernemingen, terwijl er aan de andere kant kleinere gespecialiseerde ondernemingen en  gelegenheidssamenwerkingsverbanden ontstaan”, zei hij. In deze context kan de ZZP’er uitgroeien tot de ‘multinational van de toekomst’. Er is echter nog genoeg werk aan de winkel, meent Slaap. “ZZP’ers zoeken elkaar te weinig op. Daarnaast moeten vraag en aanbod van werk beter op elkaar afgestemd worden. ZZP’ers die zeer goed zijn in hun vak, zijn niet altijd de beste verkopers.”

Met het platform ‘Heemsteedse Helden’ wil Slaap en enkele Heemsteedse ondernemers gelijkgestemden enthousiasmeren om daar samen verandering in te brengen. “Het doel is dat via het platform ZZP’ers elkaar helpen door informatie, kennis, maar ook werk en netwerk met elkaar te delen”, zegt Slaap. “Iedereen die geïnteresseerd is kan zich aansluiten en lid worden.”