Motivatie onderzoek ‘Dromenvangers’ in Schalkwijk

Het Projectteam van Stichting Beter En Met Meer, gaat binnenkort van start met een motivatieonderzoek in de genoemde wijken  om de dromen, idealen en ambities van de inwoners en ondernemers van Schalkwijk in kaart te brengen.  
Samen met diverse initiatiefnemers zijn studenten van het Nova College momenteel druk bezig met de voorbereidingen.BEMM, een uitvoerende organisatie met een maatschappelijk belang, is een initiatief van samenwerkende partijen, waaronder de opleiding ‘Social Work’ van het Nova College in Haarlem. Het doel is de leefbaarheid en de economische ontwikkeling in Schalkwijk actief te stimuleren door initiatieven van bewoners en ondernemers met middelen en operationele deskundige begeleiding te ondersteunen.
Om de begeleiding van  de stichting goed te laten aansluiten bij de behoeften en ambities van de inwoners en ondernemers van Schalkwijk, is het natuurlijk belangrijk dat de dromen en ambities van de Schalkwijkers goed te kennen.  Onder het project ‘Dromenvangers’ zijn de studenten van de opleiding ‘Social Work’ van het ROC Nova college druk bezig  om de aanpak en inhoud van het motivatie-onderzoek voor te bereiden.
‘Dit biedt naar verwachting veel kansen voor sociale ontwikkeling en vernieuwing die ontstaat vanuit de samenleving en een bijdrage kan leveren aan een betere maatschappij’  aldus Barbara Heemskerk en Saskia Kuling, de docenten van het Nova College, die de studenten begeleiden.  ‘Het mooie is dat de leerlingen  zich mede door hun diversiteit aan achtergrond en culturen, verbonden voelen met de noodzaak tot sociale ontwikkeling. De studenten zien de contrasten tussen economisch zeer welvarende wijken binnen de regio Haarlem met het deels achtergestelde gebied Schalkwijk. Het voorbereiden en straks uitvoeren van een behoefteonderzoek in de wijk past perfect in ons onderwijsprogramma. De samenwerking met BEMM geeft onze studenten de mogelijkheid hun toekomstige beroep direct in de praktijk te leren’.Ook Hogeschool InHolland, Aliander, de wijkdeelraden en de gemeente Haarlem zijn betrokken bij het initiatief.
 

studenten

We zullen u via de diverse media over de voortgang berichten.

Voor meer informatie:

Esther van Gog; relatiemanager Nova College : egog@novacollege.nl

Fleur Teitink; projectcoach BEMM: fleur.teitink@alliander.com