Doe mee met de Oasis Game en training in Molenwijk in Schalkwijk


Samen aan de slag om Molenwijk een droomwijk te maken

In de weekenden van 16, 17 en 23, 24 september gaan 20 bewoners, initiatiefnemers professionals en vrijwilligers uit Schalkwijk en omgeving samen de Oasis Game spelen in Molenwijk.

De Oasis Game is een buurtspel waarin buurtbewoners samen de buurt in beweging zetten. Zes dagen lang doorlopen zij een proces, gericht op het vangen, samen ontwerpen en samen realiseren van dromen voor de wijk.

Hierbij maken we gebruik van de Oasis Game, een methode voor participatieve wijkontwikkeling die in Brazilië is bedacht. Met een heleboel energie gaan de spelers (bewoners en professionals) door middel van opdrachten de wijk in om de meest gemeenschappelijke droom (de Oasis) van de buurtbewoners te ontdekken en tegelijkertijd zoveel mogelijk bewoners enthousiast te maken met hen mee te doen om deze droom werkelijkheid te maken (de Game), door deze samen te ontwerpen en te realiseren in slechts een paar dagen tijd.

Droomproject voor Molenwijk-Noord

Wat die droom is? Dat kunnen we nu nog niet zeggen, want dat gaan de spelers in de eerste drie dagen van het programma zelf ontdekken! Op zondag 17 september worden de dromen uitgewerkt op de droom-ontwerpmiddag; in het weekend van 23 en 24 september gaan we de ideeën samen met zoveel mogelijk buurtbewoners uitvoeren.

In eerdere Oasis Games zijn bijvoorbeeld speelplekken gerealiseerd, een podium voor optredens in de wijk, buurttuinen aangelegd en zijn buurten opgefleurd met vrolijke en kleurrijke muurschilderingen, ook zijn er nieuwe initiatieven ontstaan rondom kookgroepen en ruilsystemen.

Het Dromenvangersproject en de Oasis training

De spelersgroep doorloopt door middel van deelname aan het programma een training, gericht op hoe zij de onderliggende werkwijze kunnen toepassen in hun eigen project en deel van Schalkwijk. Deze actieve bewoners krijgen een handreiking om aan de hand van de Oasis Game methodologie ondernemende buurtprojecten op te starten op een coöperatieve en participatieve manier, gebruik makend van de talenten en kwaliteiten in de wijk.

De Oasis Game en de twee lange weekenden vallen onder het programma ‘Dromenvangers’ van de Schalkwijkse stichting Beter En Met Meer (BEMM); BEMM richt zich op het op een gestructureerde manier verbeteren van de circulaire economische positie en het welzijn van Schalkwijk. Dit doet BEMM door het stimuleren van lokale initiatieven en het verbeteren van de marktwerking. Omdat we dit best spannend vinden is het project Dromenvangers in het leven geroepen. De naam zegt het al: we vangen dromen en voeren ze uit. Dromen die vertaald worden in helder gekaderde, eenvoudig uitvoerbare programma’s met een duurzaam karakter met een gedegen begeleiding en daarom een hoge slagingskans.

Data

De huidige geplande data voor de Oasis training zijn:

 

Vrijdag 15 sept 13.00 – 19.00

Zaterdag 16 sept 9.00 – 18.00

Zondag 17 sept 10.00 – 19.00

Maandag 18 sept 19.00 – 21.00

Vrijdag 22 sept 13.00 – 19.00

Zaterdag 23 sept 9.00 – 18.00

Zondag 24 sept 10.00 – 19.00

Tijdens deze dagen zijn geïnteresseerde bewoners welkom op verschillende openbare buurtevenementen:

Zondag 17 september 17.00-19.00:    Droom-ontwerpmiddag in de Waddenschool

Zaterdag 23 september   9.00-18.00:      Handen uit de mouwen – uitvoeringsdag

Zondag 24 september 10.00-18.30:   Handen uit de mouwen, feestelijke afsluiting van 17.30-18.30

Geïnteresseerden in de Oasis Game én Training kunnen altijd langskomen bij ontmoetingsruimte van de wijkraad op Zwemmerslaan 1. De openbare activiteiten vinden plaats in en om basisschool De Wadden aan de Waddenstraat in Molenwijk.

Betrokken organisaties:

    

Stichting BEMM: De Schalkwijkse stichting BEMM helpt en verleent begeleiding aan initiatieven van bewoners en ondernemers die bijdragen aan de versterking van de circulaire economie, het welzijn en de duurzaamheid van Schalkwijk. BEMM verbindt mensen met ideeën of vragen aan mensen die hen verder kunnen helpen met bijvoorbeeld kennis en financiering voor hun idee, een plek of project en samenhang creëren tussen de diverse bevolkingsgroepen in de wijk. Het succes van BEMM valt of staat met het in contact zijn met de wijk. Iets wat niet zo makkelijk is en waarvoor BEMM samenwerkt met diverse organisaties als de gemeente Haarlem en de wijkraden in Schalkwijk. In het bijzonder is in het Dromenvangers programma samengewerkt met Elos Foundation en de Wijkraad Molenwijk. Check hier voor meer informatie  of neem contact op met Stichting BEMM: Mick Slaap: mick.slaap@bemm.nl of 06-10025148.

Elos Foundation: Elos Foundation is een Nederlandse stichting die sinds 2010 de Oasis Game en achterliggende werkwijze toepast in wijken in Nederland en ver daar buiten, gericht op participatieve ontwikkeling van buurtprojecten. Elos in het Portugees betekent ‘links’ en staat voor de kracht van transformatieve relaties die worden opgebouwd in het werk dat we lokaal en internationaal doen. Geleid door de Elos-filosofie is Elos Foundation direct partner van Instituto Elos Brazilië in de realisatie van onze gemeenschappelijke missie om een beweging te creëren voor bottom-up community development. Voor meer informatie check hier. of neem contact op met Niels Koldewijn: niels@elosnederland.nl of 06-41136809.

Wijkraad Molenwijk: De Wijkraad Molenwijk is een groep actieve vrijwilligers die een bijdrage leveren aan het behartigen van de belangen van de wijk. Ons doel: een mooie, leefbare en levendige wijk. Kernpunten zijn daarbij samenhang in de wijk, voldoende activiteiten voor jong en oud en aandacht voor cultuur. Dat doen we onder andere in samenwerking met de gemeente, de woningcorporaties en de wijkagent. Voor meer informatie check hier. Er is ook een facebookpagina voor dromenvangers: https://www.facebook.com/Dromenvangers-Schalkwijk-1408708235851032/

ROC Nova College: Het Nova College is het opleidingsinstituut voor alle MBO opleidingen in de regio en voelt zich sterk verbonden met initiatieven met een maatschappelijke doelstelling die tevens een leerwerkplek voor studenten kunnen bieden. Het Nova College laat haar opleidingen aansluiten op de vraag van de regionale arbeidsmarkt. Het leren kan dan ook voor een deel plaatsvinden in de praktijk. In eerste instantie zal vanuit de unit Gezondheidszorg en Welzijn aangesloten worden bij BEMM dit zal naar verwachting later uitgebreid worden met de unit Economie en mogelijk ook Techniek en CIOS. Het Nova College is partner van BEMM in de uitvoering en ondersteunende diensten.Voor meer informatie check hier. of neem contact op met Esther van Gog: Egog@novacollege.nl

Dit programma is onder andere mogelijk gemaakt door de ondersteuning van de gemeente Haarlem en AM Wonen