10 oktober 2017 – kadersessie partnerprogramma Statushoudersbegeleiding regio Haarlem ‘ Aan de Slag!’

Wat zijn de methodes om tot effectievere samenwerking te komen ’naar integratie en werk’-trajecten voor statushouders in co-creatie tussen het bedrijfsleven en de overheid?

Na de kick off werksessie ‘Aan De Slag!’ op 6 september en de door de gemeente Haarlem op 14 september georganiseerde presentatie inzake co-creatie, sorteerden  een groot aantal geinteresseerde instellingen zich vandaag voor om hun krachten te bundelen in een samenwerking rondom  het begeleiden van statushouders in de regio Haarlem.

Zaken als onderlinge afstemming en informatie, centrale regie op proces en kwaliteit, iteratieve afstemming en gezamenlijke co-creatie waren de sleutelwoorden uit deze sessie.   De inmiddels meer dan 26 betrokken partijen spannen zich gezamenlijk in om in samenwerking met de gemeente Haarlem tot een optimaal samenwerkingsprogramma in de regio te komen. De gezamenlijke  doelstelling is om door middel van een optimale begeleiding van asielzoekers in de regio, een succesvollere integratie  naar wonen, werk en welzijn te realiseren.

Dit initiatief verheugt zich in de belangstelling van zowel de regionale gemeentes als landelijke organisaties.