Het Oranje Fonds ondersteunt het Dromenvangers-programma met een bijdrage € 10.000,-

23 mei 2018 PERSBERICHT

Samen aan de slag om Molenwijk een droomwijk te maken

De Schalkwijkse welzijnsstichting Beter En Met Meer (BEMM) richt zich op het op een gestructureerde manier verbeteren van de circulaire economische positie en het welzijn van Schalkwijk. Dit doet BEMM door het stimuleren van lokale initiatieven en het verbeteren van de marktwerking. Omdat we dit best spannend vinden is het project Dromenvangers in het leven geroepen. De naam zegt het al: we vangen dromen en voeren ze uit. Dromen die vertaald worden in helder gekaderde, eenvoudig uitvoerbare programma’s met een duurzaam karakter met een gedegen begeleiding en daarom een hoge slagingskans.

BEMM verbindt mensen met ideeën of vragen aan mensen die hen verder kunnen helpen met bijvoorbeeld ondersteuning bij het ontwikkelen van hun idee, een plek of baan. BEMM focust hierbij op de Haarlemse wijk Schalkwijk. Het slagen van BEMM valt of staat met het in contact zijn met de wijk. Iets wat niet zo makkelijk is gebleken. Het betekent namelijk dat je uit je veilige vertrouwde omgeving moet stappen en in gesprek moet gaan met mensen die je nog niet kent. Gesprekken waarin je vooral moet luisteren. Omdat we dit best spannend vinden is het project Dromenvangers in het even geroepen. De naam zegt het al: we vangen dromen.

Het programma Dromenvangers wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Haarlem, het Oranjefonds, het Nova Collega, Elos Nederland en BEMM en bestaat uit verschillende fases. In de eerste fase is een groep Nova College studenten van de opleiding Sociaal Werk acht weken lang op onderzoek uit gegaan in de wijk Molenwijk (onderdeel van Schalkwijk) om dromen te vangen. Dit heeft plaatsgevonden vanuit de Oasis methode waarbij gefocust wordt op talenten en positieve dingen in plaats van op wat er allemaal niet goed is of niet lukt. De studenten zijn in gesprek gegaan met de mensen in Molenwijk en hebben hen gevraagd naar hun dromen.

Het Dromenvangers programma bestaat uit periodieke events met een specifiek en actueel thema en wordt samen met diverse partners ingevuld. Hierbij wordt gekeken naar de behoeftes van de inwoners maar ook naar actuele thema’s en lopende initiatieven. Ieder evenement wordt altijd gecombineerd met een workshop waardoor de dialoog met de bewoners nog sterker wordt ingezet om zodoende te kunnen komen tot inclusiviteit, gemeenschapsgevoel, vertrouwen en uiteindelijk tot persoonlijke verbetering van welzijn.

Wat die dromen zijn? Dat ontdekken de spelers in het programma zelf! In ieder evenement worden de dromen uitgewerkt op de ontwerpmiddagen; in volgende sessies gaan we de ideeën samen met zoveel mogelijk buurtbewoners uitvoeren. In Dromenvangers sessies zijn bijvoorbeeld speelplekken gerealiseerd, een podium voor optredens in de wijk, buurttuinen aangelegd en zijn buurten opgefleurd met vrolijke en kleurrijke muurschilderingen, ook zijn er nieuwe initiatieven ontstaan rondom kookgroepen en ruilsystemen. Voor meer informatie: kijk op http://bemm.nl/index.php/nieuws/

Geïnteresseerden in het programma kunnen altijd vrijblijvend meedoen aan de verschillende evenementen. De openbare activiteiten vinden, tenzij anders aangekondigd, plaats in en om basisschool De Wadden aan de Waddenstraat in Molenwijk.

Betrokken organisaties:

  • Stichting BEMM: De Schalkwijkse welzijnsstichting BEMM helpt en verleent begeleiding aan initiatieven van bewoners en ondernemers die bijdragen aan de versterking van de circulaire economie, het welzijn en de duurzaamheid van Schalkwijk. BEMM verbindt mensen met ideeën of vragen aan mensen die hen verder kunnen helpen met bijvoorbeeld kennis en financiering voor hun idee, een plek of project en samenhang creëren tussen de diverse bevolkingsgroepen in de wijk. Check voor meer informatie: www.bemm.nl
  • Gemeente Haarlem: Een van de doelstellingen van de gemeente Haarlem is om het sociaal netwerk onder burgers te versterken, dan wel uit te breiden . De achterliggende gedachte is dat de kanteling ervoor zorgt dat in samenwerking met formele zorgaanbieders, cliënt- en welzijnsorganisaties de eigen kracht en regie van de burger versterkt wordt en zij weer persoonlijke controle krijgen in domeinen, zoals het sociaal vlak, woning, werk en zorg.
  • Het Oranje Fonds: steunt sociale initiatieven in Nederland en het Caribische deel van het Koninkrijk. Het afgelopen jaar ondersteunde het met 31 miljoen euro zo’n 9.300 initiatieven die ervoor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten, minder eenzaam zijn, begrip krijgen voor elkaar en zich inzetten voor een ander. Het Oranje Fonds wordt o.a. gesteund door de Nationale Postcode Loterij, De Lotto en door Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn sinds de oprichting het beschermpaar van het Oranje Fonds. Voor meer informatie kijk hier
  • Wijkraad Molenwijk: De Wijkraad Molenwijk is een groep actieve vrijwilligers die een bijdrage leveren aan het behartigen van de belangen van de wijk. Ons doel: een mooie, leefbare en levendige wijk. Kernpunten zijn daarbij samenhang in de wijk, voldoende activiteiten voor jong en oud en aandacht voor cultuur. Dat doen we onder andere in samenwerking met de gemeente, de woningcorporaties en de wijkagent. Voor meer informatie kijk hier.
  • Elos Foundation: Een Nederlandse stichting die sinds 2010 de Oasis Game en achterliggende werkwijze toepast in wijken in Nederland en ver daar buiten, gericht op participatieve ontwikkeling van buurtprojecten. Elos in het Portugees betekent ‘links’ en staat voor de kracht van transformatieve relaties die worden opgebouwd in het werk dat we lokaal en internationaal doen. Geleid door de Elos-filosofie is Elos Foundation direct partner van Instituto Elos Brazilië in de realisatie van onze gemeenschappelijke missie om een beweging te creëren voor bottom-up community development. Voor meer informatie kijk hier.

Einde persbericht

Noot aan de redactie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Stichting BEMM: Mick Slaap, Programmamanager: mick.slaap@bemm.nl of telefoon: 06-10025148

het Oranje Fonds: Nerina Vilchez, Adviseur Publiciteit: pers@oranjefonds.nl of telefoon: 030 23 39 348.

Kijk voor meer achtergrondinformatie en beeldmateriaal op de facebookpagina voor dromenvangers: https://www.facebook.com/Dromenvangers-Schalkwijk-1408708235851032/