ladyworker

Onze samenleving verandert. De overheid trekt zich terug. Burgers moeten meer voor zichzelf – en voor elkaar – zorgen. Sociaal, maatschappelijk en economisch.

Wij kunnen niet zonder uw steun!

Wij kunnen uw steun heel goed gebruiken…
Met uw steun bedoelen we: uw ideeën en initiatieven, uw tijd maar ook uw financiële bijdrage.

Ook als u met uw bedrijf of winkel iets voor ons kunt betekenen dan zijn we graag bereid om met u in gesprek te gaan!

Denk hierbij aan een spaarpotje op de toonbank of bij de bedrijfskantine, of misschien wilt u door middel van uw kerstpakket iets bijdragen aan de Stichting. Er zijn legio mogelijkheden en wij denken graag mee of verzorgen bijvoorbeeld tijdens een vergadering een korte presentatie over ons werk.

Natuurlijk is het ook mogelijk om een bijdrage te storten op ons rekeningnummer:

NL18 RABO 0314 0283 07 ten name van Stichting Beter En Met Meer  te Haarlem

Alvast heel hartelijk dank!