Schalkwijk

 0

Schalkwijk

Het project ‘Beter en met Meer’ (BEMM) vindt plaats in het stadsdeel Schalkwijk, onderdeel van de gemeente Haarlem. Schalkwijk heeft 32.000 inwoners en is onderverdeeld in de volgende wijken:

  • Boerhaavewijkschalkwijk
  • Europawijk
  • Meerwijk
  • Molenwijk

 

 

 

 

De vier wijken worden ieder vertegenwoordigd dooreen eigen wijkraad. Gebiedsbestuurder is de Burgemeester van Haarlem.

Leefsituatie in Schalkwijk

De leefsituatie is de mate waarin de omgeving aansluit bij de eisen en wensen die er door de mens aan worden gesteld op basis van feitelijke omgevingscondities. De rapportages vanuit het Ministerie van BZK laten zien dat er grote verschillen zitten in de leefbaarheid in Schalkwijk ten opzichte van de rest van Nederland.

Situatie Schalkwijk (2014) figuur 3.1:

welzjn-schalkwijk

Economische kenmerken

Binnen de regio Kennemerland in de gemeente Haarlem is de werkloosheid in Schalkwijk het hoogst: 6% van de inwoners is werkloos en 5,4% zit in de bijstand. Daarnaast heeft 30% van de huishoudens moeite om rond te komen met beschikbare financiële middelen en heeft ca. 15% van de inwoners risicovolle schulden. Schalkwijk heeft een gemiddeld hoge behoefte aan hulp ten behoeve van financiële zelfredzaamheid (volwassenen en jongeren), bijvoorbeeld het managen van een huishouden, schuldhulpverlening en financiële coaching voor volwassenen.

Er stroomt desalniettemin veel geld door de wijk. Maar wat er in gaat is voor een groot deel afhankelijk van overheids-gerelateerde bijdragen en beperkt vanuit inkomsten uit werk. Een groot deel van deze inkomsten stroomt er even snel weer uit zonder dat er meerwaarde gecreëerd wordt in en voor Schalkwijk (fig. 1). Hoe kunnen die stromen meer voor de wijk opleveren, aan economische groei, werk, gezondheid, een prettige omgeving en woongenot? In het bewezen concept van ‘Plugging the leaks’ wordt hier antwoord op gegeven en kan meer economische en sociale groei ontstaan met dezelfde hoeveelheid geld (zie fig. 3.2).

Fig 3.2: In- & uitstroom B.V. Schalkwijk

instroom-en-uitstroom-schalkwijk

Bron: SEO Economisch Onderzoek

Vanuit circulair perspectief valt waar te nemen dat bij een beperkte economische ontwikkeling de wijk niet in staat is om het geïnvesteerd vermogen binnen de eigen community te houden. Een beter economisch welzijn zorgt enerzijds voor het creëren van nieuwe inkomstenstromen voor de bewoners, anderzijds voor minder zorgkosten (subsidies), zodat neveneffecten van armoede zullen worden verlaagd en het zorgt voor verbetering van leefbaarheid in algemene zin.

Een van de belangrijkste conclusies is dat veel winst kan worden behaald in Schalkwijk door de grote hoeveelheid aan diverse geldstromen, projecten en initiatieven in dit stadsdeel te centraliseren en te kaderen vanuit centrale visie en aanpak.

Veel initiatieven zijn versplinterd en worden decentraal gefinancierd. Dit creëert niet alleen efficiency-verlies maar zorgt ook voor vertraging. Door deze versnippering neemt ook het afbreukrisico van de diverse initiatieven toe. Daarnaast valt een economisch voordeel te behalen door schaalvoordelen op te zoeken in zowel inkoop als exploitatie en door ondernemerschap te stimuleren. Daarbij past de inzet van ‘geduldig’ kapitaal en een andere verhouding tussen (lokale) overheid, markt en samenleving.